c. SUBJUGAREA SAU POSEDAREA

6414_240973715105_696315105_8077175_1315228_nTermenul de „subjugare” este cel folosit de Părintele Arsenie Boca, atunci când denumea a treia etapă a influenţelor venite din partea fiinţelor întunecate.
Termenul cunoscut de toată lumea este de „posedare”.
Ceea ce reflectă ambele, este că fiinţa subjugată / posedată se află în puterea unei fiinţe malefice, a cărei voinţă este manifestată tocmai prin persoana posedată. Iar forma în care se va manifesta persoana este în contra normalului şi a vieţii, de multe ori ducând chiar la suprimarea vieţii proprii sau a altei / altor persoane. Oricum, acţiunile celor subjugaţi / posedaţi sunt de distrugere sau de autodistrugere.

Părerea mea este că sunt etape sau forme de conectare între un om şi o fiinţă întunecată sau un grup de fiinţe întunecate: eu văd subjugarea ca o permanenţă a răului aflat în persoana care trăieşte într-un anumit mod, experimentând orientarea spre întuneric; posedarea o văd ca luare în posesie a structurii umane, de către o fiinţă sau grup de fiinţe întunecate şi manifestarea acestora în corpul posedat; fiinţa întunecată se manifestă în cea posedată secvenţial, nu permanent; se pare că intră când are de lucru să-şi determine victima să facă anumite gesturi, din care cel întunecat să se hrănească.

Cei care sunt subjugaţi pot veni aşa dintr-o viaţă trecută sau pot ajunge aşa datorită mediului în care se nasc, cresc, se dezvoltă. Ei experimentează viaţa orientată spre întuneric. Sunt susţinuţi, în primul rând, de atracţia pentru întuneric, parte din matricea lor, nefiind neapărată nevoie de prezenţe întunecate. Nu este însă exclusă prezenţa acestora.
Sunt şi persoane aservite răului şi care conlucrează cu acesta în mod conştient. Îl invocă, îi solicită ajutorul şi sfatul. Plătesc cu suflet propriu sau vânzând alte suflete.
În 3D, aceste practici au fost folosite de multe persoane aflate la conducerea ţărilor sau în organizaţii cu multă putere şi influenţă. De regulă, ajutorul se primeşte contra unor plăţi substanţiale, cum ar fi un număr mare de morţi… în special în războaie… pe care le hotărăsc cei care au condus şi conduc lumea…
Există şi varianta vrăjitoarelor, dar ele lucrează, de regulă, la scară mai mică, pentru un om sau un grup restrâns de oameni. În aceste practici, de cele mai multe ori se vând sufletele… proprii sau ale unor nenăscuţi încă, din generaţiile viitoare – aceasta fiind una dintre formele cele mai folosite…
…şi respectivul suflet nu ştie de ce are o existenţă dramatică…

La cei posedaţi este prezentă o fiinţă sau un grup de fiinţe întunecate, care manipulează, secătuind voinţa persoanei şi generând un anumit comportament, soldat, de cele mai multe ori cu moartea persoanei sau cu omorârea altor persoane. Timpul până la moarte variază în funcţie de comportamentul persoanei posedate.
Modalitatea de lucru vizează luarea în posesie a minţii, prin gânduri noi,… informaţii inedite,… unele cu caracter previzionar,… care se adeveresc,… şi se capătă astfel ascendent asupra persoanei, care începe să guste din „putere”,… până când o doreşte,… o cere,… plăteşte pentru ea…
…sau se schimbă modul de a vedea lumea, într-o variantă pesimistă, a lipsei de sens existenţial şi a orientării spre autoliză…
Sugestiile din mintea lor sunt insistente şi lucrează atât cât este nevoie ca să determine persoana să le asculte.
Nu sunt permanente. Dar au o frecvenţă specifică fiecărei persoane, forţei de opoziţie a persoanei, credinţei sale, educaţiei, dorinţei de bine, cu care a fost formată persoana… şi, pentru această tipologie de victimă, frecvenţa sugestiilor, ca şi intensitatea stărilor este mai mare, pentru a nu da voie persoanei să iasă din sub-jug(are)… care este primul pas spre posedare… acolo unde urmează să se instaleze…
Evident, şi cei care sunt porniţi mai hotărât spre facerea de rău vor primi sugestii, dar acolo o mare parte din „educaţia” „necesară” este deja făcută şi omului i se pare firesc să facă rău…

Cel care, însă, este născut pentru lumină, crescut, orientat, format pentru Bine, are sufletul mai mare, mai luminos, deci este o hrană mai bogată pentru întuneric; dintre aceştia, cine cedează, o face mai greu şi pentru timp mai scurt.
Victimele din această cateorie sunt sugestionate insistent fie spre crimă şi autoliză, fie direct spre autoliză, când se pierde sufletul întreg sau aproape întreg. Dacă nu se acţionează insistent şi consecvent, de către cei din întuneric, victima se poate trezi şi poate rejecta sugestiile…
Cu cât trezirea va fi mai completă, cu atât ar fi nevoie de mai mult efort din partea întunericului ca să o ia de la capăt.
Şi, de regulă, evită să consume energie inutil. Va putea reveni când persoana are din nou momente de cumpănă în care îi este încercată credinţa.

Florentina Mateescu

Lasă un răspuns