Atelier de Lucru – Ritualuri Ancestrale şi Practici Magice – Joi, 26 Octombrie 2017, ora 18:30 – 21:00

Înaintea sărbătorilor de Haloween, Samhain, Ziua Morților și Moșii de Iarnă, se cuvine să stăm puțin la taifas despre ritualurile ancestrale și să ne dumirim întru-câtva de sensuri ascunse, oglindite în apele Timpului și să purcedem a le descifra și destăinui pentru marea luminare a sufletului și a cugetului.

Totodată, la acest praznic de cuvinte deslușite, ne vom purta prin vremi străvechi, albind la tâmple de înțelepciunea Bunilor Bătrâni, care au purtat în întreaga ființă învățătura străbună, punând-o cătinel pe vasele lor de lut, să se hrănească cu ea, dar și pe veșminte, să o poarte în lume; și au pomenit a-și primi oaspeții cu odoare strămoșești sculptate în lemnul porților, să știe omul unde vine, că așa se cade la oamenii drepți.

Și-apoi, ne-om întâlni și noi cu plecații noștri din lumea de dincolo de văl, să le șoptim la lumânare cuvinte de aduceri-aminte și să ne iertăm creștinește, îmbrățișați în netimpul eternității, să ne surâdă tuturor zâmbetul de bucurie pe chip și să se aurească veșmintele aurelor noastre.

Ne-om pregăti sfătos și așezat de iarna ce se așterne-n ferestre, cu binecuvântări tainice și împliniri de iertare.

Și ne pregătim și noi sufletele de Marea Trecere, să știm a o face frumos, cu pași măsurați în cadența acceptării întoarcerii Acasă.

Vă aștept în răscrucea vremilor, la o cană cu vorbe de duh, glăsuite de bătrâni în tinda vremii, să înțelegem vecernia!

Cu mult drag,

  Flori Mateescu

 

Te poți înscrie, în limita locurilor disponibile, pe mail flori.mateescu88@gmail.com, sau la telefon: 0724.395.496Vali

Investiția ta: 70 Ron

Evenimente Urmatoare:
Tabără la Bozioru: „Fii Prosper în Toate Aspectele Vieţii Tale” în 16 – 19 Noiembrie 2017
http://www.florentinamateescu.ro/tabara-la-bozioru-fii-prosper-toate-aspectele-vietii-tale-16-19-noiembrie-2017/